Nyheder

Skolestart: Pas på de små

På mandag starter de første skoler igen efter sommerferien, og for ca. 66.500 børn er det første skoledag. Det betyder at mange små, nye og urutinerede trafikanter bevæger sig rundt i trafikken.

Fra mandag den 12. august til fredag den 30. august gennemfører politiet derfor en landsdækkende skolestartskampagne i trafikken.

Indsatsen understøtter Rådet for Sikker Trafik og kommunernes kampagne ”Pas på de små i trafikken”.

Politiets erfaring fra tidligere års ”skolekampagner” viser, at mange bilister har så travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole, at de glemmer at udvise hensyn overfor andres børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole. Mange bilister kører for hurtigt på vejene omkring skolerne.

3.500 hastighedsovertrædelser
I forbindelse med politiets tilsvarende skolestartskampagne sidste år blev der konstateret flere end 3.500 hastighedsovertrædelser ud for skolerne eller på skoleveje. 27 af disse overtrædelser var så grove, at føreren udover en bøde fik en betinget frakendelse af førerretten. 1.193 havde glemt at spænde sikkerhedsselen.

Derfor vil politiet igen i år ved anvendelse af manuelle kontroller og Automatisk Trafik Kontrol (ATK) i de kommende uger sætte massivt ind for at medvirke til sikring af skolevejene og skride ind over for trafiksynderne.

Politiindsatsen vil blive koncentreret om skoleveje, hvor der især vil blive fokuseret på:

– bilernes hastighed
– om børnene er fastspændt med sikkerhedssele eller –udstyr i bilerne
– om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele
– skolepatruljernes arbejde, og
– forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering når de afleverer børn ved skolerne.

 

ferbmknpvgumnhtcdenc

Ingen kommentarer


Skriv kommentar